Muzelen bij zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen op verschillende manieren een beroep op mij doen.

  • Voor de patiënten/cliënten is er de Muzelmethode. Muzelen is snoezelen met muziek
  • Voor de zorgverleners zijn er diverse mogelijkheden: zowel individuele begeleiding of groepsgewijs in de vorm van een workshop

Bij Muzelen ontstaat zowel de primaire activering als het gevoel van overgave onder invloed van muzikale klanken en trillingen. Vandaar dat we zeggen: Muzelen is snoezelen met muziek. De deelnemers worden liefdevol door muzikale klanken omringd in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Doelstelling

Doelgericht prikkelen van de zintuigen: horen en voelen. De zintuiglijke waarneming stimuleren door liefdevolle aandacht, respect, betrokkenheid, vanuit een sfeer van geborgenheid en veiligheid. Bij het muzelen zoek ik via klank naar een ingang voor de belevingswereld van de deelnemer. Door klank hoop ik contact te krijgen met de deelnemer en een non-verbale communicatie op gang te brengen. Bij revalidatie, palliatieve zorg en chronische zorg wordt het muzelen ingezet als ondersteuning bij het ontspannen van lichaam en geest.

Doelgroepen

  • Meervoudig geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen waarbij geen contact met de buiten wereld lijkt te bestaan en verbale communicatie onmogelijk is
  • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
  • Dementerende mensen
  • Mensen met het syndroom van Korsakov
  • Mensen met Gilles De La Tourette, ADHD, OCD of PDDNOS
  • Mensen met ME
  • Revalidatie patienten
  • Mensen met een ongeneeslijke ziekte

Therapeutische waarde

Muzelen activeert primair, het gehoor is een van de eerst ontstane en een van de belangrijkste zintuigen. Gestructureerd prikkelen van het gehoor op een zachte respectvolle wijze bevordert het contact tussen de deelnemer en zijn omgeving. Muzelen heeft een positieve effect op de deelnemer: vaak werkt de ontspanning lang door zodat de deelnemer minder verkrampt is en rustiger wordt. Het leven van de deelnemer wordt zinvoller. Het muzelen heeft daardoor tevens een gunstig effect op de hulpverlener. Muzelen is procesmatig dat betekent dat het belangrijk is dat er terugkoppelingsmomenten zijn. Daarom is het goed om van tijd tot tijd te evalueren met de begeleiders en eventuele familieleden.

Kosten

Zie de tarievenpagina.